Ga terug

31 oktober 2018

Toekomstperspectieven Amergebied

Dinsdag 30 oktober hebben de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, innogy en RWE  de eerste stap van het project ‘Toekomstperspectieven Amergebied’ afgerond. Afgelopen periode verkenden zij samen met omwonenden, ondernemers en experts de mogelijkheden en perspectieven voor dit gebied.

Tijdens een bijeenkomst in de Amercentrale presenteerden zij mogelijke perspectieven die deze verkenning opleverde. Daarbij komen energievoorziening, economie, recreatie en natuur op verschillende manieren aan bod. Zowel voor de korte als middellange en lange termijn. Het afgelopen half jaar stond de vraag centraal: ‘Hoe ziet de toekomst van de Amercentrale en het omliggende Amergebied eruit?’

Niet op korte termijn sluiten

‘De Amercentrale zal niet op korte termijn sluiten’, zegt Chris Scheerder, manager bij RWE. ‘Ook na 2025 zullen we met duurzame biomassa elektriciteit en warmte opwekken. Maar de centrale is wel eindig. Daarom hebben we afgelopen tijd met omwonenden en verschillende overheden gesproken over welke kansen er liggen in dit gebied’.

Geen vastomlijnde scenario’s

Deze verkenning heeft een aantal perspectieven opgeleverd. Dit zijn geen vastomlijnde scenario’s die precies zo uitgevoerd moeten of kunnen worden. Het gaat hier om ideeën en suggesties van omwonenden, ondernemers en onafhankelijke experts. Er hoeft niet gekozen te worden tussen de scenario’s. Sommige ideeën zijn uitwisselbaar. De verkenning laat meerdere denkrichtingen zien die kunnen helpen bij toekomstige besluitvorming.

Wethouder Van Oort: “alle toekomstscenario’s bevatten elementen op het gebied van economie, energie en recreatie/natuur die kunnen leiden tot een mooie toekomst voor het Amergebied”.

Mooi voorbeeld van samenwerken

De handen ineen, dat was het uitgangspunt het afgelopen half jaar. “Een mooi voorbeeld van het samenwerken zoals de nieuwe Omgevingswet dat beoogt, “ zegt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte bij de provincie Noord-Brabant tevreden. “Niet alleen bekeken vanuit de centrale, maar vanuit de betekenis en de functies die deze plek heeft – en eigenlijk altijd heeft gehad - voor de hele omgeving.”

Paul Depla, voorzitter van Regio West-Brabant, beaamt dit: “En bovendien is het terrein van de Amercentrale en het gebied eromheen voor West-Brabant van belang. Daarom denken we als Regio West-Brabant graag mee met de betrokken partners over de nieuwe invulling van dit gebied.“

Over het samenwerkingsverband

Afgelopen periode verkenden de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, innogy en RWE samen met inwoners, experts en politici de diverse mogelijkheden. De vijf initiatiefnemers hebben verschillende ideeën en belangen. Juist daarom is besloten om sámen naar de toekomst te kijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een onafhankelijk bureau hielp hierbij. Daarbij zijn ook de wensen en ideeën van omwonenden, ondernemers en experts meegenomen.