Ga terug

11 december 2019

Provinciale Staten Noord-Brabant vergaderen vrijdag 13 december over Brabantse Aanpak Stikstof

's-Hertogenbosch, 11 december 2019 - Op vrijdag 13 december vergaderen Provinciale Staten van Noord-Brabant over de Brabantse Aanpak Stikstof. Verwacht wordt dat het debat veel belangstelling trekt, vooral vanuit de landbouw. Journalisten die dit debat willen bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden. Zij ontvangen een toegangsbandje waarmee zij het provinciehuis kunnen betreden. Toelichting op het debat Het betreft een debat over de uitvoering van het stikstofbeleid dat de bevoegdheid is van Gedeputeerde Staten. Op vrijdag 6 december jongstleden presenteerden Gedeputeerde Staten hun plan hiervoor. Provinciale Staten kunnen tijdens het debat moties indienen die de uitvoering van de Brabantse Aanpak Stikstof beïnvloeden. Voorafgaand aan het debat zullen tussen 10:00 uur en 11:00 uur insprekers de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken. Om 11.00 uur start de vergadering van Provinciale Staten. U kunt de stukken inzien via https://www.brabant.nl/Bestuur/Provinciale-Staten/Statenstukken/PS/20191213.