Ga terug

23 mei 2019

KINDEREN UIT MEIERIJERSTAD GAAN DE POLITIEK IN!

Gemeente Meierijstad biedt kinderen uit groep 7 en 8 de dag van de Kindergemeenteraad aan. Op 23 mei startte de voorbereiding op deze dag met het spelen van het spel Democracity door de eerste groep kinderen. De dag van de Kindergemeenteraad vindt plaats op 25 november in de raadszaal in het bestuurscentrum van Meierijstad in SintOedenrode. De kinderen mogen dan hun plan presenteren over het onderwerp klimaatverandering. Het is aan de scholen om een leuk project te verzinnen waarmee hun klas kan bijdragen aan een goed klimaat. Aan het einde van de dag valt onder voorzitterschap van burgemeester Van Rooij de beslissing welke school het beste idee heeft. Dit idee mag de school dan ook écht uitvoeren. Kinderen maken zo op een speelse manier kennis met de gemeente en met democratie. Doelgroep Alle kinderen in groep 7 en 8 van basisscholen in Meierijstad kunnen deelnemen en een afvaardiging naar de Kindergemeenteraad sturen. In Meierijstad zijn voor dit schooljaar 7 basisscholen aangemeld met in totaal meer dan 220 leerlingen. Gemeente Meierijstad hoopt dat de volgende jaren alle scholen meedoen omdat zij het belangrijk vindt kinderen te betrekken bij de politiek. Voorbereiding op de dag van de Kindergemeenteraad Als voorbereiding op de dag mogen kinderen uit groep 7 het spel Democracity spelen. De kinderen leren spelenderwijs hoe een gemeente werkt. Na afloop van het spel krijgen de kinderen een opdracht mee wat ze op de dag van de Kindergemeenteraad presenteren. Doel van de dag Het project Kindergemeenteraad laat basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 zien hoe beleid tot stand komt gebaseerd op het principe ‘leren door ervaren’. Sinds 2006 zijn basisscholen verplicht actief burgerschap te bevorderen. Zo leren kinderen wat hun rechten zijn in een democratische samenleving en zijn ze op de hoogte van de Nederlandse staatsinrichting en de rol van de burger. Het opzetten van een Kindergemeenteraad is een manier om aan deze verplichting te voldoen.