Ga terug

9 juli 2020

Innovatieve technologie ‘voorspelt’ volle afvalcontainer

Slimme wiskunde helpt Gemeente Amsterdam bij efficiëntere afvalinzameling

Eindhoven, 9 juli – Gemeente Amsterdam start een samenwerking met Sioux Technologies, Total Waste Systems en Appora/21south (STA) om afval op een ‘dynamische’ wijze in te zamelen. Met technologie gericht op vulgraadsensoren, voertuigtelematica, voorspellingsfunctionaliteiten, navigatiesystemen én personeel- en voertuigplanning wordt de afvalinzameling in de stad steeds efficiënter uitgevoerd. De wiskundige competenties van Sioux vervullen een sleutelrol bij het aanpakken van het optimalisatievraagstuk en de big data-analyse.

Milieuvriendelijke manier van inzamelen

Met dynamisch inzamelen verandert de manier van afval inzamelen. Containers worden nu pas opgehaald wanneer ze (bijna) vol zijn. De nieuwe, innovatieve oplossing vermindert onnodige rijbewegingen, kilometers en dieselverbruik, wat weer bijdraagt aan een beter leefbaarheidsniveau voor de bewoners van Amsterdam.

Voorspellen volle containers

Containers in gebieden waar het afvalaanbod erg onstuimig is, worden voorzien van vulgraadmeters die de actuele vulgraad van containers kunnen doorgeven. Analyse van deze data en gebruik van het meldingensysteem laten trends zien waardoor toekomstige ophaalmomenten en routes geoptimaliseerd kunnen worden.

Van test naar uitvoering

In de eerste helft van 2020 is de technologie voor dynamische afvalinzameling succesvol getest in een praktijk- en een simulatietest. Amsterdam voert de technologie nu gefaseerd in en start oktober 2020 met het dynamisch inzamelen in het eerste gebied. Binnen 18 maanden zal het dynamisch inzamelen in de hele stad, voor alle afvalstromen, verder worden uitgerold.

Innovatiepartnerschap

In januari 2020 heeft de gemeente Amsterdam aan Sioux Technologies, Total Waste Systems en Appora/21south (STA) een Onderzoeks- en Ontwikkelopdracht verstrekt. De drie partners zorgen gezamenlijk voor een complete oplossing voor de inzameling van de gemeente Amsterdam. Sioux Technologies is een global technology partner die in dit project haar wiskundige competenties inzet om dit optimalisatievraagstuk op te pakken. Total Waste Systems is leverancier van vulgraadmeting van Enevo en Appora/21south integreert met 21QUBZ (een platform ontwikkeld op basis van Mendix) alle onderdelen tot één systeem voor de inzamelactiviteiten voor bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Over Sioux Technologies

Sioux Technologies heeft alle expertises in huis om maximaal bij te dragen aan het succes van hightech producten en productiesystemen. De kracht van Sioux zit in de unieke combinatie van hoogwaardige competenties op het gebied van software, mathware, mechatronica, elektronica en assembly. Met meer dan 750 engineers ondersteunt of vormt Sioux de R&D-afdeling van vooraanstaande hightechbedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serie productie. Sioux wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is. www.sioux.eu

Fotobijschrift: Innovatieve technologie helpt Gemeente Amsterdam bij efficiëntere afvalinzameling
Fotobron: 21south/Gemeente Amsterdam