Ga terug

11 oktober 2018

Europese miljoenen voor Eindhovens arbeidsmarktproject

Het Eindhovense arbeidsmarktproject Passport4Work (P4W) ontvangt circa 4,9 miljoen van de Europese Commissie. Het project, waarin gemeente Eindhoven het voortouw neemt, moet ervoor zorgen dat werkgevers meer inzicht krijgen in de kennis en vaardigheden van werkzoekenden. Werkzoekenden op hun beurt krijgen de kans om te groeien in hun eigen vak én in nieuwe vakgebieden door middel van een gepersonaliseerd leertraject. Een belangrijk onderdeel van P4W is de ontwikkeling van een vaardighedenpaspoort, dat kan worden uitgebreid op basis van ‘gamification’. Dit wil zeggen dat spelenderwijs vaardigheden worden getoetst en bijgeleerd. De economie in zuidoost-Nederland kent een sterk stijgende lijn, mede dankzij de groei van de hightech maakindustrie. Tegelijk laten de cijfers een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt zien (met name voor laagopgeleiden) en verminderde inzetbaarheid voor de banen die wél beschikbaar zijn. Vertegenwoordigers van werkgevers en werkzoekenden hebben regelmatig de behoefte geuit de arbeidsmarkt structureel te veranderen door innovatief en informatiegestuurd te gaan werken. Innovatief en gedurfd Het programma Urban Innovative Actions (IUA) van de Europese Commissie steunt vernieuwende, gedurfde projecten in Europese steden, die een positieve verandering voor inwoners teweeg brengen. Het programma geeft ideeën de kans om uit te groeien tot prototypes, die kunnen worden getest en uitgerold in andere steden. Op 10 oktober werd tijdens de ‘European Week of Regions and Cities’ bekend gemaakt dat het Eindhovense P4W dit jaar één van de 22 geselecteerde projectvoorstellen is, uit 184 inzendingen. In het komend halfjaar werkt de gemeente Eindhoven het projectvoorstel in samenspraak met (potentiële) partners en de EU verder uit, waarna de toewijzing definitief wordt. Doelstellingen Het project heeft een aantal concrete doelstellingen, die drie jaar na de start bereikt moeten worden: - 1500 werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt hebben een ingevuld vaardighedenpaspoort; - het vaardighedenpaspoort wordt geaccepteerd en een basis voor rekrutering door 75 werkgevers; - 600 werkzoekenden zijn begonnen met een nieuw gepersonaliseerd onderwijstraject; - 200 werkzoekenden hebben een duurzaam match met een werkgever op een van de stedelijke innovatieprojecten. Wethouder Torunoglu “Mensen naar werk helpen is een topprioriteit voor de gemeente, omdat het de basis is van zelfredzaamheid”, zegt Yasin Torunoglu, wethouder van o.a. wonen, wijken en werk. “Werk is meer dan alleen brood op tafel. Het geeft mensen ook een gevoel van waarde, trots en een bijdrage leveren. Dit project sluit ook naadloos aan op het innovatieve karakter van Eindhoven én de doelstellingen op het gebied van Werk die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. We zijn dan ook erg blij dat de EU dit project wil steunen.” Coalitieakkoord Het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - Evenwicht & Energie (2018) - zegt o.a. over de arbeidsmarkt: ‘De komende periode zetten we extra  in op het verkleinen van de mismatch tussen de vraag van werkgevers  (met name in techniek en zorg) en het bijstandsaanbod, onder andere door omscholing en het realiseren van leertrajecten (meester­gezel) bij bedrijven. Het ontwikkelen van technisch talent en het doorgeven van vakmanschap zijn daarbij relevant. Een goede match tussen vraag en aanbod is belangrijk. Wij gaan intensiever met de bedrijven samenwerken om de vraag naar personeel beter in beeld te krijgen.’