19 november 2020

Daling WW-uitkeringen stagneert, minder vraag naar administratief personeel

De provincie Noord-Brabant telde eind oktober 2020 42.100 WW-uitkeringen. Dat was bijna hetzelfde aantal als eind september 2020. Ten opzichte van een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen 16% hoger. Verder is de afgelopen maanden gebleken dat er veel minder vraag is naar administratief personeel. Die trend was al langer zichtbaar en heeft zich door de coronacrisis versneld voortgezet.

Daling aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant zet niet door

Eind oktober 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking en daarmee gelijk aan het landelijke WW-percentage. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in oktober met 53 toe ten opzichte van een maand eerder (+0,1%). De daling van het aantal WW-uitkeringen, waarvan in Noord-Brabant in augustus en september sprake was, zet daarmee niet verder door. Ten opzichte van oktober 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant in oktober 2020 16% hoger. Op landelijk niveau bleef het aantal WW-uitkeringen in oktober 2020 op maandbasis gelijk (0,0%), maar op jaarbasis was er, net als in Noord-Brabant, sprake van een toename (+19%).

Minder vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen

De afgelopen jaren daalt de vraag naar administratief personeel. Mede als gevolg van digitalisering en automatisering hebben bedrijven steeds minder behoefte aan administratieve medewerkers, met name op middelbaar niveau (beroepsniveau 2). Door de coronacrisis is de vraag naar administratief personeel verder afgenomen. Dat blijkt onder andere uit het aantal openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

In Noord-Brabant waren er in het tweede kwartaal van 2020 5.850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Dat aantal lag 13% lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Die daling wordt mede veroorzaakt door de coronacrisis, maar duidelijk is dat er over een langere periode sprake is van een afnemend aantal vacatures. In vergelijking met een jaar geleden (kwartaal 2 van 2019) lag het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen in het tweede kwartaal van 2020 30% lager. Voor alle beroepen samen was de afname op jaarbasis 23%.

De daling is vooral zichtbaar voor beroepsniveau 2 (bijvoorbeeld receptionisten en secretarieel medewerkers). In het eerste kwartaal van 2019 waren er in Noord-Brabant 5.800 openstaande vacatures op beroepsniveau 2 voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dit er 4.600 en in het tweede kwartaal van 2020 3.900. Er is dus al langer sprake van een daling, maar door de coronacrisis is het aantal vacatures nog sterker gedaald dan in de periode ervoor. Ook op de hogere niveaus daalde het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen, maar die daling was minder sterk.

Lees verder in de bijlage. Hier treft u het gehele persbericht inclusief tabellen.

Bekijk dit bericht online