Home Thema'sTransport & Logistiek Meer schepen in Moerdijk, overslag zeevaart stijgt

Meer schepen in Moerdijk, overslag zeevaart stijgt

Door Brabant Business Media

De zeehaven van Moerdijk heeft een goed jaar achter de rug. De haven ontving opnieuw meer schepen en de overslag via zeevaart steeg. Mede door de lage waterstanden bleef de overslag in de binnenvaart iets achter. De totale overslag komt daardoor uit op ruim 18 miljoen ton. Dat maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk vandaag bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

De haven van Moerdijk zag de bedrijvigheid op het terrein verder toenemen. Onder meer met de komst van 8 nieuwe bedrijven en 10 hectare gronduitgifte. Dat resulteerde tevens in een toename van de werkgelegenheid. Naast meer schepen, nam ook het aantal goederentreinen toe met 7,5%. Deze groei is minder groot dan voorgaande jaren, doordat de huidige spoorcapaciteit dat niet toelaat. In 2019 werken we samen met ProRail aan de optimalisatie van het spoor om verdere groei mogelijk te maken. De positie van de haven als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is verder verstevigd, conform de ambitie in de Havenstrategie Moerdijk 2030. “Ik ben er uitermate trots op dat we zowel voor de haven van Rotterdam, met de West-Brabant-corridor, als voor de haven van Antwerpen als consolidatiehub mogen fungeren,” aldus Van den Oever.

Duurzaamheidsprestaties vallen op
Het Havenbedrijf zette in 2018 opnieuw in op het verduurzamen van de haven en dat leverde nationaal en internationaal erkenning op. Als eerste in Nederland mocht Moerdijk het certificaat BREEAM-NL Gebied in ontvangst nemen, een duurzaamheidscertificering voor bestaande gebieden. De internationale duurzaamheidscertificering PERS (Ports Environmental Review System) van Ecoports is voor de zesde maal aan Moerdijk toegekend. De relatie met de omgeving is het afgelopen jaar verder versterkt. Samen met diverse bedrijven organiseerde het havenbedrijf een drukbezochte open dag. In de vernieuwde Omgevingstafel spreken omwonenden, bedrijven en overheden meerdere malen per jaar over actuele ontwikkelingen.

Vol vertrouwen naar 2019.
Van den Oever: “Niet alleen de cijfers laten zien dat we goed presteren, ook aan de belangstelling van de landelijke politiek, nieuwe bedrijven, andere havens en van onze omgeving merken we dat. Ik kijk daarom vol vertrouwen naar 2019. We verwachten een verdere groei in het shortsea-segment, zetten in op de optimalisatie van de spoorcapaciteit, de start van het Logistiek Park Moerdijk en een verdere intensivering van de samenwerking met onze stakeholders.”

Aantal schepen                   2017       2018          %
Zeeschepen                          2.059      2.135         4
Binnenvaartschepen        11.734    12.186       4

 

Overslag                                      2017                 2018                   %
Zeevaart
Overslag in tonnen               7.295.000        7.396.000            1
Binnenvaart 
Overslag in tonnen               11.273.000      10.719.000        -5

Totaal overslag                      18.568.000      18.115.000        -2

Van het totale overslagvolume is circa 30% containers (-3%), circa 30% natte bulk (+2%) en circa 25% droge
bulk (-6%).

Spoorvervoer
Aantal goederentreinen: 3.000
Stijging van 7,5%

Gronduitgifte
10 hectare

Nieuwe bedrijfsvestigingen
8

Rivocon advies en ingenieurs
Frans de Wit Moerdijk Tank Repair
Oranjegroep
Industrie en Logistiek Nederland
Ellis Enterprises B.V.
Rien Mijndert Tanktransport
Augustijn b.v.
Kemat Belgium

Werkgelegenheid
Direct: 9.566
Indirect: 8.750
Totaal: 18.316
Stijging van 2%

Gerelateerde artikelen