Home Thema'sNieuws Koninklijke Onderscheiding

Koninklijke Onderscheiding

Door Brabant Business Media
Op 27 juni jl. werd mevrouw M.A. (Riet) Wesel-van Grinsven uit Berlicum, geboren op 27 juli
1952, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter
gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Historische Vereniging Berlicum-Middelrode.

Van 1985 t/m 2016 werkte mevrouw Wesel als leerkracht binnen het basisonderwijs op de
Norbertusschool, De Kleine Beer en de Theresiaschool in Berlicum. Mevrouw Wesel stond open voor
vernieuwingen van het onderwijs en was een ruggensteun voor haar collega’s. Waarden en normen
hield zij hoog in het vaandel, maar nog belangrijker was het vinden en behouden van de balans
tussen cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Op de Theresiaschool had zij tevens de functie van Interne Cultuur Coördinator en zorgde zij voor de
verbinding tussen het basisonderwijs en het (ook plaatselijke) cultuurhistorische gebeuren. Zij was het
aanspreekpunt voor directie en schoolteam en externe partijen, zoals de Historische Vereniging
Berlicum Middelrode (HVBM).
Haar voorzitterschap van HVBM speelde daarbij uiteraard een grote rol. Zo was zij onder andere
betrokken bij het vormgeven aan de canon van (historisch) Berlicum en Middelrode en gaf zij
regelmatig rondleidingen aan leerlingen op het landgoed Seldensate. Ook vroeg mevrouw Wesel
voortdurend aandacht voor “Mieke”, een bij de school behorend standbeeld dat symbool staat voor
een opgroeiend kind.

Gedurende de periode 1979-1994 zette mevrouw Wesel zich in voor heemkundekring De Plaets. Zij
was niet alleen bestuurslid en penningmeester, maar ook initiator van diverse publieke activiteiten.
Verder hield zij bezig met het mede redactioneel vormgeven van heemkundige boekwerken en
brochures over onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Berlicum en Middelrode. Ook
leverde zij redactionele bijdragen aan het kwartaalblad ‘Rondom De Plaets’.

In 1994 was mevrouw Wesel een van de initiatiefnemers bij de oprichting van de Historische
Verenging Berlicum-Middelrode (HVBM). Zij was waarnemend voorzitster (1994-2008) en in 2008
werd zij benoemd tot voorzitster. Tot op heden leidt zij vergaderingen en andere bijeenkomsten op
een zeer enthousiaste ‘dorpse manier’, waarbij zij de inbreng van deelnemers alle kans van slagen
geeft. Zij was en is nog altijd vrijwel dagelijks bezig met ‘de plaatselijke heemkunde’. Zij geeft mede
redactioneel vorm aan heemkundige boekwerken en brochures over de geschiedenis van Berlicum en
Middelrode.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Theresiaschool en de opening van het nieuwe
schoolgebouw schreef mevrouw Wesel het boek ‘Bij de hand’. Als oud-leerlinge van de
Theresiaschool was dit erg speciaal. Ook werkte mevrouw Wesel mee aan ‘Opdat we niet vergeten’, is
zij vanaf het begin hoofdredacteur van tijdschrift ‘Aachterum …’, schreef zij hiervoor diverse
historische artikelen en houdt zij zich bezig met de jaarlijkse presentatie van de diaserie over huizen
en bewoners van straten in het buitengebied van Berlicum en Middelrode. Naast dit alles heeft
mevrouw Wesel lange tijd (2004-2016) gecollecteerd voor het Anjerfonds.

Gerelateerde artikelen